Monday, February 21, 2011

A Patriotic Song

Another wonderful rendition of the Manila Concert Choir during their performance in Laoag City was the nationalistic song entitled Ikaw at ako, tayo ay Filipino. Here is the lyrics of the song.

Ikaw at ako tayo ay Filipino

Isang himig ang aking narinig
Minsa’y nanaginip ating bansa’y umaawit
Isang himig pagibig ang hatid
Ang musika’y batid sa bawat puso at isip

* Ikaw at ako tayo ay pilipino
Isang bansa ba’t di magkaisa
Isang dugo, isang lahi, isang musika
Ang pangarap ko’y bansang mapayapa

Isang himig pag-ibig ang hatid
Ang musika’y hatid sa bawat puso at isip
Isang awit ang aking narinig
Kristiyano at Muslim
Magkaisa sa awitin

No comments: